Про фестиваль | about

Міжнародний фестиваль аматорських театрів «Мандрівний вішак».
Луцьк, Україна, 27-29 вересня 2013

logo-ukrКолеги-театрали!
Запрошуємо аматорські театри з України та з-за кордону взяти участь у відборі на Фестиваль аматорських театрів «Мандрівний вішак».

Організатори: Луцька міська рада, Народний аматорський театр-студія «Гармидер» Луцького районного будинку культури, ГО «Асоціація розвитку туризму Волині».

Документи:
Положення
Аплікаційна форма
Фестивальні майданчики

Заявки приймаються до 30 червня 2013 року.
Результати відбору буде оголошено 8 липня 2013 року.

Якщо ви не можете обрати з-поміж запропонованих місць того, в якому найкраще буде представлена ваша вистава, то надішліть заявку та відеозапис вистави і опис потрібного вам місця. Ми спробуємо запропонувати вам варіанти. Єдина умова — це не повинен бути театральний зал.

Організатори залишають за собою право змінювати майданчики на аналогічні за технічними та змістовими характеристиками, за умови виникнення форс-мажорних обставин.

Усі технічні нюанси, пов’язані з обраним місцем, будуть з’ясовуватися та вирішуватися після проходження вашою виставою конкурсного відбору.

Питання пов’язані з фестивалем надсилайте на електронну пошту:
fest.mandrivnyj.vishak@gmail.com

або телефонуйте за номерами:
+38-099-740-02-76 (Руслана Порицька — директор Фестивалю)
+38-097-863-29-89 (Алла Доманська)

Просимо поширити цю інформацію серед аматорських театрів.

Международный фестиваль любительских театров
«Мандривный вишак» («Странствующая вешалка»).
Луцк, Украина, 27-29 сентября 2013

logo-rusКоллеги-театралы!
Приглашаем любительские театры с Украины и из-за рубежа принять участие в отборе на Фестиваль любительских театров «Мандривный вишак» («Странствующая вешалка»).

Документы:
Положение
Апликационная форма
Фестивальные площадки

Заявки принимаются до 30 июня 2013 года.
Результаты отбора будут объявлены 8 июля 2013 года.

Если вам не удается выбрать из предложенных площадок ту, на которой лучше всего будет представлен ваш спектакль, пришлите нам заявку, видеозапись спектакля и описание необходимого для вас места. Мы постараемся предложить вам другие варианты. Единственное условие — это не может быть театральный зал.

Организаторы оставляют за собой право изменять площадки на аналогичные по техническим и смысловым характеристикам, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Все технические нюансы, связанные с выбранной площадкой, будут выясняться и решаться после прохождения вашим спектаклем конкурсного отбора.

Просим распространить эту информацию среди любительских театров.

Вопросы относительно фестиваля присылайте по адресу:
fest.mandrivnyj.vishak@gmail.com
или звоните: +38-099-740-02-76 (Руслана Порицкая)

International Festival of Amateur Theatres
«Mandrivnyi vishak» («Wandering Hanger»).
Lutsk, Ukraine, September 27-29, 2013

logo-engDear colleagues!
We invite amateur theatres from Ukraine and abroad to participate in selection for the Festival “Mandrivnyi Vishak” (“Wandering Hanger”).

Documents:
Regulations
Application form
Stage Grounds

June 30, 2013 is deadline for application forms receiving.
Selection results will be announced on July 8, 2013.

In case, any of the suggested stage grounds doesn’t suit you then you can send application form with a video of your performance and description of the suitable stage ground. We will try to suggest you other variants. The only condition it mustn’t be auditorium.

Organizers reserve the right to change the stage grounds on the similar one with the same technical conditions in case of force majeure circumstances.

All the technical nuances connected with a selected stage ground will be discussed when your performance pass the selection.

For more information about the festival you can contact us on email
fest.mandrivnyj.vishak@gmail.com
or by the telephone: +3-8-097-863-29-89 (Alla Domanska)

We ask you to spread this information among amateur theatres.
..

1 коментар

 1. Sonja Hornung коментує:

  Please forward to the Head of Volyn Regional State Administration Borys Klimchuk:

  Dear Mr. Klumchuk,

  I am writing to you regarding the attempts to move GaRmYdEr Theatre from the Lutsk District House of Culture.

  I am an Australian artist living in Berlin. I am aware of the actions of this theatre group because colleagues of mine have collaborated with the theatre.

  The suggestion by your government that GaRmYdEr theatre should move is being discussed by the international arts community. The removal is read by the international community as a form of explicit censorship of a group whose contribution to the Ukraine cultural scene is crucial in a time of political upheaval.

  Diversity in dialogue and openness in the arts must at all times be protected, and not quashed in order to maintain an open dialogue between those in power and the population.

  Best Regards,

  Sonja Hornung

  Будь ласка, перешліть голови Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук:

  Шановний пан Klumchuk,

  Пишу Вам з приводу спроб рухатися GaRmYdEr театр з Луцького районного Будинку культури.

  Я австралійський художник живе в Берліні. Я віддаю собі звіт в діях цієї театральної групи, тому що мої колеги співпрацювали з театром.

  Припущення про те, вашим урядом, що GaRmYdEr театр повинен рухатися обговорюється спільнотою міжнародні мистецтв. Видалення зчитується з боку міжнародного співтовариства як форма явного цензури групи, чий внесок у культурне життя України має вирішальне значення в період політичних потрясінь.

  Різноманітність в діалогу та відкритості в галузі мистецтва повинні завжди бути захищені, а не скасував з метою підтримки відкритого діалогу між тими, у влади і населення.

  З найкращими побажаннями,

  Соня Хорнанг

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.